Joomla Free Templates by iPage Hosting

บีเอ็มดอนเมือง ออโต้เซอร์วิส

โทร. 086-369-1140 , 097-079-2298 ,
02-531-0664

 

อู่ซ่อมรถBMWย่านดอนเมือง ทีมงานจากศูนย์บริการ
ผ่านการอบรมจาก BMW บริษัทแม่ ประสบการณ์กว่า 20 ปี ตรวจวิเคราะห์
เครื่องยนต์ด้วยเครื่องมือพิเศษที่ทันสมัยให้บริการ


    1. ซ่อมรถ BMW และ Mini
    2. บริการจัดหาอะไหล่ใหม่และอะไหล่มือสอง
        2.1 อะไหล่ใหม่ รับประกัน 1 ปี
        2.2 อะไหล่เบิกศูนย์ฯ ประกันตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
    3. บริการจัดหารถยก รถสไลด์
    4. บริการให้คำปรึกษาก่อนซ่อม
    5. บริการจัดหาอู่สี คุณภาพสีเทียบเท่าศูนย์ฯ(สีนกแก้ว)

49 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210